Меню

Стих памиж пяскоу египетской земли

Памiж пяскоу Егiпецкай зямлi.

Памiж пяскоў Егiпецкай зямлi,
Над хвалямi сiнеючага Нiла,
Ужо колькi год стаiць магiла:
У гаршку насення жменю там знайшлi.

Хоць зернейкi засохшымi былi,
Усё ж такi жыццёвая iх сiла
Збудзiлася i буйна ўскаласiла
Парой вясенняй збожжа на раллi.

Вось сiмвал твой, забыты краю родны!
Зварушаны нарэшце дух народны,
Я веру, бясплодна не засне.
А ўперад рынецца, маўляў крынiца,
Каторая магутна, гучна мкне,
Здалеўшы з глебы на прастор прабiцца.

Другие статьи в литературном дневнике:

 • 26.04.2010. Паулюк Трус
 • 25.04.2010. Слуцкiя ткачыхi
 • 24.04.2010. Пахне чабор.
 • 23.04.2010. Каля пасады леснiковай.
 • 15.04.2010. Памiж пустак, балот беларускай зямлi.
 • 13.04.2010. Радунiца
 • 11.04.2010. Стары лес
 • 10.04.2010. Памiж пяскоу Егiпецкай зямлi.
 • 09.04.2010. Дыпламаваны баран, к. крапива
 • 07.04.2010. Первый день.
 • 06.04.2010. Беларускi Куток

Портал Проза.ру предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и российского законодательства. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией.

Ежедневная аудитория портала Проза.ру – порядка 100 тысяч посетителей, которые в общей сумме просматривают более полумиллиона страниц по данным счетчика посещаемости, который расположен справа от этого текста. В каждой графе указано по две цифры: количество просмотров и количество посетителей.

© Все права принадлежат авторам, 2000-2021 Портал работает под эгидой Российского союза писателей 18+

Источник

Водгукі на вершы беларускіх паэтаў

Дыскусіі

 • Березино 2 шк. Забито
  18 недель 7 часов назад
 • 9 klacc
  23 недели 6 дней назад
 • серп i молат — смерць i голад
  24 недели 7 часов назад
 • Да
  34 недели 3 дня назад
 • Пытанне да анализатара
  1 год 24 недели назад

1 год 25 недель назад

 • Падтрымлiваю. Лепей бы
  1 год 26 недель назад
 • Памылкi
  2 года 14 недель назад
 • Гавно
  2 года 16 недель назад
 • не брать
  2 года 19 недель назад
 • Апошнія водгукі

  Лічыльнікі

  Раiм наведаць

  Як знайсці

  Зараз на сайце

  Водгук на верш «Паміж пяскоў Егіпецкай зямлі. «

  Верай у гістарычную перспектыву беларускага нацыянальна-вызваленчага руху і лепшую будучыню народа прасякнуты гэты верш, дзе аўтар паказаў сябе выдатным майстрам санета.

  Паэт гаворыць пра зярняты, знойдзеныя у адным з магiльнiкаў Егiпта. Праляжаўшы там некалькi тысячагоддзяў, яны не загiнулi. Жыццёвая сіла іх нібы драмала на працягу многіх стагоддзяў. Трапіўшы ў вільготную глебу, зярняткі далі багатую рунь. Верш уяўляе сабой разгорнутае параўнанне. Магiла – сiмвал смерцi, жменя насення – увасабленне вечнасцi жыцця. Яна нагадвае паэту лёс беларускага народа. Паэт параўноўвае зерне з беларускім народам, які прыгнечаны, спіць, але і пад прыгнётам захаваў сваю жыццястойкасць. Паэт верыць, што духоўныя сілы народа праб’юцца на шырокую дарогу, пераадолеюць на сваім шляху ўсе перашкоды. Аўтар сцвярджае ідэю вечнасці, неўміручасці жыцця:

  Зварушаны, нарэшце, дух народны,
  Я верую, бясплодна не засне,
  А ўперад рынецца, маўляў крыніца,
  Каторая магутна, гучна мкне,
  Здалеўшы з глебы на прастор прабіцца.

  Верш прасякнуты верай ў сiлы народа, у яго будучыню. Прыгнечаны на працягу многiх вякоў, беларускі народ выжыў, захаваў сваю сiлу. Пад прыгнётам ён захаваў сваю жыццеустойлiвасць. Аўтар параўноўвае абуджаны рэвалюцыяй 1905 года беларускі народ з магутнай крынiцай, якая здольная прабiцца кожную хвiлiну на шырокi прастор, пераадольваючы усе перашкоды на сваiм шляху.

  Кампазіцыя санета «Паміж пяскоў Егіпецкай зямлі. », выкарыстаныя ў ім параўнанні народа з жыватворнай крыніцай, асацыятыўныя сувязі паміж падзеяй, што моцна ўразіла, і загадкавасцю свайго народа, — усё спрыяе выяўленню філасофскай думкі, што духоўнае адраджэнне народа — гэта толькі пытанне часу.

  Источник

  М. Богданович. Сонет «Паміж пяскоў Егіпецкай зямлі. «

  Паміж пяскоў Егіпецкай зямлі,

  Над хвалямі сінеючага Ніла,

  Ўжо колькі тысяч год стаіць магіла:

  Ў гаршку насення жменю там знайшлі.

  Хоць зернейкі засохшымі былі,

  Ўсё ж такі жыццёвая іх сіла

  Збудзілася і буйна ўскаласіла

  Парой вясновай збожжа на раллі.

  Вось сімвал твой, забыты краю родны!

  Зварушаны нарэшце дух народны,

  Я верую, бясплодна не засьне,

  А ўперад рынецца, маўляў, крыніца,

  Каторая магутна, гучна мкне,

  Здалеўшы з глебы на прастор прабіцца.

  Среди песков Египетской земли,

  Над волнами синеющего Нила

  Уж сколько тысяч лет стоит могила:

  В горшке щепотку зерен там нашли.

  Хоть пересохли зернышки в пыли,

  И все-таки их жизненная сила

  Проснулась и опять заколосила,

  И хлеб посевы снова принесли.

  Вот символ твой, забытый край свободный!

  Разбуженный, я верю, дух народный

  И возродится снова, как криница,

  Которая ключом могучим бьет

  И рвется на простор пробиться.

  Максим Адамович Богданович; (27 ноября (9 декабря)1891, Минск—12 (25) мая1917, Ялта) —белорусский поэт, публицист, литературовед, переводчик; классик белорусской литературы, один из создателей белорусской литературы и современного литературного белорусского языка.

  Первое знакомство с белорусской речью произошло по сказкам бабушки. Отец М.Богдановича был учёным,занимался исследованием истории,этнографии и фольклора белорусского народа. Максим любил читать его записи.

  В связи со службой отца Богдановичи жили в Минске, Гродно, Нижнем Новгороде, Ярославле.

  Первое опубликованное произведение автора (газета «Наша Нива») – рассказ-аллегория о Беларуси «Музыка» (1907). 1908 г. – публикация первых стихов в той же газете. Также (в этот период и позже) переводил Генриха Гейне, Фридриха Шиллера, Овидия, Горация, Поля Верлена, А.Пушкина. Разрабатывал концепцию развития белорусской литературы от древних времен до начала ХХ в. Единственный прижизненный сборник – «Венок» (1914 г.). Занимался публицистикой, публиковался как в белорусских, так и в российских газетах. Богданович впервые в белорусской литературе применил такие формы как сонет, триолет, рондо, верлибр и другие классические стихотворные формы. Многие его произведения считаются хрестоматийными («Слуцкие ткачихи», «Среди песков Египетской земли», «Погоня»). Умер в возрасте 25 лет от туберкулеза, похоронен в Ялте.

  Источник

  Стихи про Древний Египет

  Храним Исидой и Нефтидой,
  Среди богов воссев на трон,
  На острове под пирамидой
  Уснул великий фараон.

  Став мумией святое тело
  Лежит в покоях под землёй,
  Душа же в небо отлетела,
  В чертог Ахета золотой.

  Там, в царстве вечного рассвета
  Его бессмертная душа,
  Познав Осириса секреты,
  В полях гуляет камыша.

  Пусть сердце старое не бьётся,
  Хеопс воистину воскрес!
  Его седины красит Солнце
  Волшебным золотом небес.

  Железом стали его члены.
  Он сьев богов, стал богом сам.
  У пирамиды на коленях
  Весь мир взывает к небесам.

  Повсюду плач, в пыли кумиры.
  Но царь не бросил свой народ!
  Его наследник в этом мире
  Бразды правления берёт.

  И он заложит пирамиду,
  Чтоб свой устроить в ней тайник.
  Но в этот миг со скорбным видом
  Он к гробу отчему приник.

  В гробнице в траурном наряде
  Он служит мессу до утра.
  И вот выходит из ограды
  Уже бог новый — Джедефра!

  Мне кажется порой, что жизнь моя чужая.
  Но память не стереть могильною плитой.
  Мне снится иногда иллюзия иная:
  Змея на голове и тронный зал большой.

  Папирусных колонн вдоль стен стоят шпалеры,
  На росписях полов — газели и быки.
  Украшен зал резьбой и золотом без меры,
  А за стеной дворца бескрайние пески.

  Там воет злой Хамсин — жестокий дух пустыни.
  Нил сильно обмелел, убит злодеем бог.
  Осирис — дух добра вселенную покинул,
  До паводка ушёл в загробный свой чертог.

  Песок скрипит во рту, зной душит даже ночью.
  А в сердце у меня тоски пчелиный рой, —
  Одна из дочерей навек сомкнула очи.
  Анубис ждёт её за западной горой.

  Сквозь слёзы вижу я чиновников поклоны
  И слушаю доклад о мумии в гробу.
  Таков удел людей, и даже фараоны
  Не в силах изменить жестокую судьбу.

  В изящной беседке дворцового сада,
  С улыбкой встречая над Нилом рассвет,
  Любил я сидеть, наслаждаясь прохладой.
  С тех пор миновало три тысячи лет.

  Плечо покрывала мне шкура пантеры,
  От солнца глаза защищала сурьма.
  Носил я различные символы веры,
  Папирус и новый прибор для письма.

  В столице единого бога Атона
  Я каждое утро входил в его храм,
  Пел гимны, написанные Эхнатоном,
  В открытом дворе воскурял фимиам.

  С балкона дворца фараон и царица
  Бросали мне золото старых богов.
  В восточных горах подарили гробницу,
  Тем самым свою выражая любовь.

  Учение жизни — религию света
  Мне царь мой поведал в священных стихах.
  Но годы прошли и доктрину поэта
  Предали забвенью при новых царях.

  Мой царь был убит, его вера угасла,
  Все храмы Атона погибли в огне.
  Мне стало в стране находиться опасно,-
  Враги подбирались все ближе ко мне.

  Я спешно бежал из Египта по морю,
  Скитался, оставив домашний очаг.
  И вот на далеком сирийском нагорье
  Мне саван из шкур заменил саркофаг.

  Промчались века, навсегда изменился
  Наш мир и Египет успел умереть.
  Но души бессмертны, и я возродился
  Затем, чтобы снова Атона воспеть.

  Вновь память меня возвращает в Амарну.
  Я слышу царя, вижу блеск его глаз.
  И он улыбается мне лучезарно,
  И славит Атона, впадая в экстаз.

  Закатным пламенем объятый
  Стоит заупокойный храм.
  Ладья богов идёт к закату,
  Увозит солнце к мертвецам.

  Осела пыль, смолкают птицы,
  Упали тени на алтарь.
  В святыню эту помолиться
  Пришёл Египта государь.

  Его отец гранитным ликом
  Со статуй смотрит сквозь эфир
  Туда, где за пустыней дикой
  Уходит Ра в загробный мир.

  Над смертью, будто бы, смеётся
  На изваяньях фараон,
  Ведь бог полуночного солнца
  Воскреснет также, как и он.

  С Осирисом единым целым
  Он тайно станет под землёй,
  Собрав разрубленное тело,
  Он снова будет молодой.

  И победив большого змея,
  Загнав чудовище в нору,
  К востоку поплывёт скорее,
  Чтоб новый день зажечь к утру.

  За горизонтом неприметно
  Берёт начало этот путь.
  В священной области Ахета
  Сокрыта возрожденья суть.

  Как солнце ночью угасает
  Затем, чтоб утром воссиять,
  Всё в этом мире умирает,
  И возрождается опять.

  Идут большие перемены,
  Лежат в руинах города,
  И с исторической арены
  Они уходят навсегда.

  Но остаётся всё же нечто,
  Что не исчезнет, не умрёт,
  Что как Вселенная извечно,
  И что её переживёт.

  Закон. Он миром управляет,
  И каждый должен его знать:
  Всё в этом мире умирает,
  И возрождается опять.

  Известно это фараону,
  И потому седой гранит
  На изваяниях огромных
  Улыбку вечную хранит.

  Восток пламенеет. Седой фараон
  Стоит на веранде дворца.
  В глубоком поклоне приветствует он
  Священную барку творца.

  Она показалась в восточных горах,
  И вспыхнул огнём небосвод.
  Бог Ра в ослепительно ярких лучах
  Ликуя над миром встаёт.

  И режет лучами зловещую тьму,
  Пурпурные ризы надев.
  Поют павианы востока ему
  Молитвы свои нараспев.

  Торжественным гимном встречают жрецы
  Великого предка богов.
  Играют в рассветных лучах изразцы
  И роспись дворцовых полов.

  Приветствуя бога, по небу снуёт
  Великое множество птиц.
  И каждая тварь, что в Египте живёт,
  Пред солнцем склоняется ниц.

  Владыка Вселенной, богов господин
  Шагает во славе своей.
  И рыба плывёт из холодных глубин
  К теплу его добрых лучей.

  А те заливают всю землю огнём,-
  Два берега древней реки,
  Где нежные лотосы с первым лучом
  Раскрыли свои лепестки.

  Чистейшее золото льётся с небес,
  Над Нилом играет рассвет.
  Туман над рекой постепенно исчез,
  Её обнажив силуэт.

  На плахе восхода повержена ночь,
  Священная кровь пролилась,
  И слуги её убираются прочь,
  В глубоких ущельях таясь.

  Презренные демоны, чувствуя крах,
  От света хотят улизнуть,
  И змеи, укрывшись в безлюдных местах,
  Спешат до заката уснуть.

  Свирепые звери оставили дичь,
  Как будто, страшась божества.
  Но тайны богов невозможно постичь,
  И в этот момент волшебства

  Сын солнца, владыка земли фараон
  Почти завершил ритуал,
  Но вдруг из груди его вырвался стон,
  Который жрецов напугал.

  Божественный царь головою поник,
  Упал, опрокинув алтарь.
  И умер внезапно почтенный старик,
  А солнце сияет, как встарь.

  Источник

  Стихи про Египет

  О, Египет! Слёзы души.
  В выжженной, жёлтой пустыне.
  Ты растаял в дымке времён,
  А мне плакать доныне.

  Позабыт твой тайный язык.
  Твои знанья хранят пирамиды.
  Ниоткуда ты вдруг возник,
  В этом мире зла и обиды.

  Тебе нужен был знойный песок,
  Тишина, беспредельность пустыни.
  Где с неба лился лучей поток.
  Где глядел на тебя лучезарный бог,

  А ночью – далёкой, безмолвной свечой
  Звезда скорби с небес светила.

  Как картинка из книжки старинной,
  Услаждавшей мои вечера,
  Изумрудные эти равнины
  И раскидистых пальм веера.

  И каналы, каналы, каналы,
  Что несутся вдоль глиняных стен,
  Орошая Дамьетские скалы
  Розоватыми брызгами пен.

  И такие смешные верблюды,
  С телом рыб и с головками змей,
  Как огромные, древние чуда
  Из глубин пышноцветных морей.

  Вот каким ты увидишь Египет
  В час божественный трижды, когда
  Солнцем день человеческий выпит
  И, колдуя, дымится вода.

  К отдаленным платанам цветущим
  Ты приходишь, как шел до тебя
  Здесь мудрец, говоря с Присносущим,
  Птиц и звезды навек полюбя.

  То вода ли шумит безмятежно
  Между мельничных тяжких колес,
  Или Апис мычит белоснежный,
  Окровавленный цепью из роз?

  Это взор благосклонный Изиды
  Иль мерцанье встающей луны?
  Но опомнись! Растут пирамиды
  Пред тобою, черны и страшны.

  На седые от мха их уступы
  Ночевать прилетают орлы,
  А в глубинах покоятся трупы,
  Незнакомые с тленьем, средь мглы.

  Сфинкс улегся на страже святыни
  И с улыбкой глядит с высоты,
  Ожидая гостей из пустыни,
  О которых не ведаешь ты.

  Но Египта властитель единый,
  Уж колышется Нильский разлив
  Над чертогами Елефантины,
  Над садами Мемфиса и Фив.

  Там, взглянув на пустынную реку,
  Ты воскликнешь: — Ведь это же сон!
  Не прикован я к нашему веку,
  Если вижу сквозь бездну времен.

  Исполняя царевы веленья,
  Не при мне ли нагие рабы
  По пустыням таскали каменья,
  Воздвигали вот эти столбы?

  И столетья затем не при мне ли
  Хороводы танцующих жриц
  Крокодилу хваления пели,
  Перед Ибисом падали ниц?

  И, томясь по Антонии милом,
  Поднимая большие глаза,
  Клеопатра считала над Нилом
  Пробегающие паруса».

  Но довольно! Ужели ты хочешь
  Вечно жить средь минувших отрад?
  И не рад ты сегодняшней ночи
  И сегодняшним травам не рад?

  Не обломок старинного крипта,
  Под твоей зазвеневший ногой,
  Есть другая душа у Египта
  И торжественный праздник другой.

  Точно дивная фата-моргана,
  Виден город у ночи в плену,
  Над мечетью султана Гассана
  Минарет протыкает луну.

  На прохладных открытых террасах
  Чешут женщины золото кос,
  Угощают подруг темноглазых
  Имбирем и вареньем из роз.

  Шейхи молятся, строги и хмуры,
  И лежит перед ними Коран,
  Где персидские миниатюры —
  Словно бабочки сказочных стран.

  А поэты скандируют строфы,
  Развалившись на мягкой софе,
  Пред кальяном и огненным кофе,
  Вечерами в прохладных кафе.

  Здесь недаром страна сотворила
  Поговорку, прошедшую мир:
  — Кто испробовал воду из Нила,
  Будет вечно стремиться в Каир. —

  Пусть хозяева здесь — англичане,
  Пьют вино и играют в футбол,
  И Хедива в высоком Диване
  Уж не властен святой произвол!

  Пусть! Но истинный царь над страною
  Не араб и не белый, а тот,
  Кто с сохою или с бороною
  Черных буйволов в поле ведет.

  Хоть ютится он в доме из ила,
  Умирает, как звери, в лесах,
  Он любимец священного Нила
  И его современник — феллах.

  Для него ежегодно разливы
  Этих рыжих всклокоченных вод
  Затопляют богатые нивы,
  Где тройную он жатву берет.

  И его ограждают пороги
  Полосой острогрудых камней
  От нежданной полночной тревоги,
  От коротких нубийских мечей.

  А ведь знает и коршун бессонный:
  Вся страна — это только река,
  Окаймленная рамкой зеленой
  И другой, золотой, из песка.

  Если аист задумчивый близко
  Поселится на поле твоем,
  Напиши по-английски записку
  И ему привяжи под крылом.

  И весной на листе эвкалипта,
  Если аист вернется назад,
  Ты получишь привет из Египта
  От веселых феллашских ребят.

  Источник

  Читайте также:  Заброшенные земли ленинградской области